VERKSAMHET / ÄNDAMÅL
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. 


Ordförande:
Ronny Almgren


Adress
BRF Tölö villastad västra
Org.nr: 769604-4747
Skördevägen 11
434 40  Kungsbacka