VERKSAMHET / ÄNDAMÅL
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. 

Styrelsen
Ronny Almgren - ordförande
Philip Sutherland - sekreterare
Henrik Pagander - ordinarie ledamot
Eva Olausson - ordinarie ledamot

Suppleant

Jeanette Mäkeläinen

Tölö Villastads samfällighet
Eva Olausson är vår representant i samfällighetens styrelse.
Suppleant är Jeanette Mäkeläinen 

Adress
BRF Tölö villastad västra
Org.nr: 769604-4747
Skördevägen 11
434 40  Kungsbacka