Välkommen till vår hemsida!

Senaste nytt: 

2021-05-26
Felanmälan flyttad till medlemssidorna
Uppdaterad info: Styrelse och Trivselregler

2021-04-27
Årsredovisning

Nu finns årsredovisningen för 2020 upplagd under medlemssidorna


2020-12-05
Vattenavläsning

Det är dags för den årliga vattenavläsningen.
Nytt för i år är att detta sker via ett digitalt formulär som du fyller i och skickar in. Mer information och länk till formuläret finns på medlemssidorna under rubriken Vattenavläsning 2020.


Tölö Villastad Samfällighetsförening
Ordinarie föreningsstämma 2020
-Måndag 25/5 kl 19.00. Hedeskolans matsal 


Brf Tölö Villastad Västra
Ordinarie föreningsstämma 2020. 
-Måndag 18/5 kl 19.oo. Hedeskolans matsal.
Välkomna!

2020-04-26
Föreningens årsredovisning finns nu tillgänglig under medlemssidorna. Hittas under rubriken Viktig dokumentation.


Tidigare info


Tid för underhåll!
-Kungsbacka Sotning & Ventilation
Måndag 13/1, Tisdag 14/1, Onsdag 15/1

-Aderbys Rör
Hela vecka 3

Under vecka 3 kommer det att göras en hel del arbeten i samtliga lägenheter i föreningen. Kungsbacka sotaren skall komma och rengöra samtliga kanaler i alla lägenheter, och justera in flödet ifall det behövs. Detta görs under måndag – onsdag. Samma vecka kommer även Aderbys rör att byta ut de delar av föreningens golvvärme som inte blivit bytta ännu. Det rör sig om rumstermostater, cirkulationspumpar, ställdon (den lilla el-motorn som reglerar flödet i golvvärmeslingorna), samt några styrboxar. Samtidigt gör de en översyn på föreningens rör, och åtgärdar ifall det behövs. Deras arbete kommer att pågå under hela vecka 3, så de kommer meddela vilken dag de planerar att komma till just din lägenhet. Det är av STÖRSTA vikt att våra anlitade hantverkare ges tillträde till lägenheterna! Det är er uppgift att tillse detta genom att vara hemma, eller lämna er nyckel till någon som kan öppna och i så fall meddela detta till hantverkaren eller någon i styrelsen.

Tack på förhand //Styrelsen


BRF Tölö villastad västra har sedan en tid tillbaka avtal med ComHem gällande bredband, digital-TV samt telefoni.
Klicka på deras logga här bredvid och ange din adress för att ta del av erbjudandet.

Tölö Villastad Västra....

...är en bostadsrättsförening som ligger i stadsdelen Tölö i Kungsbacka kommun i Halland. Kungsbacka kommun är idag landets 26:e störta kommun med sina ca.80 000 invånade och har en kraftig tillväxt.
Föreningen Tölö villastad västra bildades den 24:e November 1998.
Föreningen omfattar 11st fastigheter om 22st lägenheter.
Brf Tölö Villastad Västra är en del av Tölö villastads samfällighet.